PENGERTIAN

ISTIQAMAH ialah tetap pendirian berada di atas jalan yang betul dan benar walau apa pun rintangan yang mendatang.

CIRI-CIRI ISTIQAMAH

1.Tetap pendirian seperti rela berkorban mempertahankan kebenaran.

2.Berusaha gigih nuntuk mencapai cita2 yang tinggi.

3.Cekal hati seperti bersungguh2 melakukan sesuatu perkerjaan.

ISTIQAMAH

1.IBADAH:Melakukan dengan sempurna dan berusaha bersungguh2.

2.MENUNTUT ILMU:Berusaha dengan gigih bersungguh2 prograsif.

3.PEKERJAAN:Melakaukan secara berterus dengan niat ibadah.

HIKMAH ISTIQAMAH

1.Mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat.

2.Di hormati dan disegani oleh masyarakat.

AMALAN

1.Berusaha bersungguh2 untuk mendapat kejayaan didalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

2.Tetap pendirian didalm sesuatu pekerjaan.

KITA PERLU BERSIFAT ISTIQAMAH DEMI MENJAGA AGAMAN ISLAM YANG TERCINTA.