PENGERTIAN.

Berjimat cermat ialah bebelanja mengikut kadar yang mencukupi dan tidak terlalu boros.

CIRI-CIRI BERJIMAT- CERMAT

1.Berbelanja mengikut kadar yang mencukupi.

2.Tidak boros.

3.Menyimpan sebehagian daripa.da berlanja harian.

4.Mengatur perbelanjaan harian dengan bijak.

5.Berlanja mengikut keperluan.

6.Berbelanja tidak mengikut perasaan.